Cộng đồng Cây tri thức HR

HR - NGHỀ TRỒNG NGƯỜI TRONG DOANH NGHIỆP!

🌟 Giới thiệu Cộng đồng Cây tri thức HR:

🌟 Sự kiện HR:

🌟 Chuyên mục:

🌟 Tham gia group kết nối HR:

🌟 Một số bài viết về cộng đồng:

🌟 Hệ sinh thái cộng đồng:

  1. Cộng đồng "Sàn việc làm (Hapnoo)": giúp anh chị tuyển dụng kết nối ứng viên với tổ chức! ( web , fanpage , facebook , zalo )
  2. Cộng đồng "Cây tri thức HR": giúp anh chị HR xây dựng một môi trường làm việc để phát triển tương lai của ứng viên và tổ chức! http://caytrithuchr.com
  3. Cộng đồng "Yêu đọc sách – Luyện nói – Sketchnote": giúp anh chị HR phát triển tri thức cho HR và cho doanh nghiệp! ( Zalo , facebook )
  4. Cộng đồng “Coach - Nghề khai vấn": giúp anh chị HR kích hoạt tư duy đội nhóm! ( webzalo , facebook )
  5. Cộng đồng "Tâm lý học ứng dụng" (www.1trieunhatamly.com / Zalo / facebook / fanpage ): dự án "1.000.000 nhà tâm lý cho xã hội!". "Mỗi người đều trở thành nhà tâm lý, mỗi gia đình đều có nhà tâm lý, mỗi doanh nghiệp đều có nhà tâm lý, mỗi lớp học đều có nhà tâm lý!"
  6. Cộng đồng "Thanh tẩy – Chữa lành – Gieo hạt": giúp anh chị HR tạo môi trường làm việc với tư duy tích cực, hạnh phúc và thiện lành! https://zalo.me/g/ujwuwk101

Hành trình "Kết nối - Cố vấn - Nân tầm" nghề HR theo mô hình ASK+H- Cộng đồng Cây tri thức HR

Hành trình "Kết nối - Cố vấn - Nân tầm" nghề HR theo mô hình ASK+H- Cộng đồng Cây tri thức HR

---------------------------------

📢 HR Show: "HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp!" ( zalo )

📢 "Tâm lý học & HR": "Hiểu mình! Hiểu người! Kết nối đội nhóm!" ( zalo , facebook , video )

📢 HR - Phát triển bản thân và đội nhóm: "Yêu đọc sách - Luyện nói - Sketchnote" ( zalo , facebook )

📢 HR - Kích hoạt tư duy đội nhóm: "Coach - Nghề khai vấn" ( zalo , facebook )

📢 HR - Doanh nghiệp hạnh phúc: "Thanh tẩy - Chữa lành - Gieo hạt"  ( zalo )

Video giới thiệu các hoạt động và định hướng của Hệ sinh thái Cộng đồng Cây tri thức HR


Trân trọng!
Mr. Vinh Napoho
---------------------------------
#CayTriThucHR #KetNoiHR #CoVanHR #NangTamHR
"HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp"!
Cộng đồng Sàn việc làm (Hapnoo) giúp anh chị tuyển dụng kết nối ứng viên với tổ chức. Cộng đồng Cây tri thức HR giúp anh chị HR xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp để phát triển tương lai của ứng viên và tổ chức. Cộng đồng Tâm lý học ứng dụng giúp anh chị HR thấu hiểu tâm lý con người và gắn kết đội nhóm! Cộng đồng Yêu đọc sách – Luyện nói – Sketchnote giúp anh chị HR phát triển tri thức cho HR và cho doanh nghiệp! Cộng đồng Thanh tẩy – Chữa lành – Gieo hạt giúp anh chị HR tạo môi trường làm việc với tư duy tích cực, hạnh phúc và thiện lành!
📜 Website: http://caytrithuchr.com
🚩 Fanpage | Facebook | Zalo | Youtube  
📃 300+ group HR trên zalo, facebook phân theo chủ đề (C&B, lương 3P-4P-5P, L&D, KPI ...) và theo 63 tỉnh thành (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng ...)

Cộng đồng Cây tri thức HR

Cộng đồng Cây tri thức HR (www.caytrithuchr.com)

"HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp"

Giá trị và nhận diện thương hiệu Cộng đồng Cây tri thức HR

Giá trị và nhận diện thương hiệu Cộng đồng Cây tri thức HR: Hữu ích - Xuất sắc - Táo bạo


Nội dung ...


     

Trang chủ | Blog | Sitemap | Liên hệ

CỘNG ĐỒNG "CÂY TRI THỨC HR"

"HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp!"