Cộng đồng Cây tri thức HR

 CỘNG ĐỒNG CÂY TRI THỨC HR 

(đây là hoạt động vì cộng đồng)

Sứ mệnh: "HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp!"

Sự kiện HR & Việc làm - Hà Nội  Đăng ký

Sự kiện HR & Việc làm - Hồ Chi Minh  Đăng ký

Sự kiện HR & Việc làm - Bình Dương  Đăng ký

Dự án "1 Triệu việc làm cho xã hội"
 
Sàn việc làm (Hapnoo): tuyển dụng, tìm việc, headhunter ...
Sự kiện HR (Offline / Online)
 
 
Sự kiện HR, việc làm, kết nối ...
CLB "XÂY DỰNG TÔI - Build ME"
 
Phát triển bản thân, quản trị cuộc đời ...


     

Giới thiệu | Blog | Tuyển dụng | Sitemap | Liên hệ

CỘNG ĐỒNG "CÂY TRI THỨC HR"

"HR - Nghề trồng người trong doanh nghiệp!"


Nội dung ...